מוצרים מומלצים
1-599-533-544

תקנון

ברוכים הבאים לאתר המופעל ע"י www.sewing.co.il (להלן: "אתר המבצעים למכונות תפירה"). האתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר").

א. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים
המוצעים באתר.

ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר
מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או
תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת
התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

ג. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר,
תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא
מטעמי נוחות בלבד.

ה. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה
על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

ז. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.


הזמנת מוצרים

א. אתר המבצעים למכונות תפירה מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים
(להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן
לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או
השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב
שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים
כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים
המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה
באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומר לעצמו
רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה
לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי
הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת
לבך: אישור זה אינו מחייב את רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ לספק את
המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ב. רק לאחר אתר המבצעים למכונות תפירה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס
האשראי שלך ויקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב
הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים
במלאי שבידי אתר המבצעים למכונות תפירה או יצרניהם או מפיציהם.

ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו
באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי אתר
המבצעים למכונות תפירה.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או
בכל פרט אחר, יהא אתר המבצעים למכונות תפירה רשאית לבטל את רכישתך
ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו
אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום
בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים
אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין,
התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת
מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש
להזין במקום המיועד לכך.

ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן:" מועדי האספקה").
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי,
ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, אתר המבצעים למכונות
תפירה עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו
את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי,
ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר
במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם
תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם
בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת
המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או
מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס
ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות
לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי
האתר מטעמו של אתר המבצעים למכונות תפירה להודיע על ביטול הרכישה,
כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. מכונות התפירה ומקררים יסופקו באמצעות שליחים ישירות לבית הלקוח ואילו
אביזרי התפירה וגזרות בורדה יסופקו באמצעות דואר ישראל - דואר רשום. .מוצרים
שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל
ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה
של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י אתר המבצעים
למכונות תפירה ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד
החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת
המשלוחים מטעם אתר המבצעים למכונות תפירה, ובכפוף לרשימת הישובים
של אתר המבצעים למכונות תפירה בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין
ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם אתר המבצעים למכונות תפירה לבצע את
משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני
העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני
הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה
אתר המבצעים למכונות תפירה הפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך
למוצרים שהזמנת,בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל
מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. אתר המבצעים למכונות תפירה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי
הטיפול והמשלוח מעת לעת.המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר
שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.


ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.ביטול עיסקה

א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים
באריזתם המקורית. וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשר. לאחר
בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר
החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות
שליחות ההחזרה (במידה וקיימת) והוצאות ביטול עיסקה בסך 100 ש"ח
אם המוצר

נבדק על ידי גורם מטעם אתר המבצעים למכונות תפירה.ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש,
באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך
המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות
אחרת שאתר המבצעים למכונות תפירה הוציא או שהיא התחייבה והן בשל התקשרות
בעסקה או בשל ביטולה.

ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי
המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

ג. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול,
שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום
אתה רשאי רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית
המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח
אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג
לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.אחריות

א. אתר המבצעים למכונות תפירה ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים,
ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג
שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי
המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד
רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם,
שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם
ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,
לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של
המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים,
היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק"
על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

ג. בשום נסיבות לא תחול על אתר המבצעים למכונות תפירה ו/או מי מטעמו אחריות
כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק
אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן
השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או
בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי
אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית
שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין
בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם
נודע רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין
כאמור.אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב
אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

ד. אתר המבצעים למכונות תפירה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש
בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד
שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי
רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו,
מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ו. אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

תנאים נוספים

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע
בעתיד, יישמרו במאגר המידע של אתר המבצעים למכונות תפירה. אתר המבצעים
למכונות תפירה לא יעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק
על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל
בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ב. אתר המבצעים למכונות תפירה יהא רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות
אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.


ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא אתר המבצעים למכונות תפירה
לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו,
יהא אתר המבצעים למכונות תפירה רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים,
כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת
טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ד. אתר המבצעים למכונות תפירה שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או
לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות
בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית
לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.